Σύρσιμο κάτω από συρματόπλεγμα με τα χέρια, την κοιλιά και τα γόνατά σου σε ανώμαλο πετρώδες έδαφος. Σε ανηφόρα και κατηφόρα. Οπουδήποτε είναι δυνατόν απλά και μόνο για να διασκεδάζουμε βλέποντας σε να προσπαθείς.

TUETOBERG from Legion Run on Vimeo.

ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

TITINEBELLUM ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Newsletter